กิจกรรม V-fit We Love Mom

เนื่องจากในเดือนสิงหาคมเป็นเทศกาลวันแม่แห่งชาติ อันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทย เป็นวัฒนธรรมที่ลูกหลานได้อยู่ร่วมกับครอบครัว ซึ่งทางบริษัทอำพลฟูดส์ได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้การสนับสนุน วัฒนธรรมที่ดีของคนไทย
จึงเป็นโอกาสอันดีที่ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่และลูกด้วย ผ่านแคมเปญ “ V-Fit We love mom ”

กติกากิจกรรม V-fit We Love Mom

1.    ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “V-fit We Love Mom” สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการส่งภาพถ่ายของคุณและคุณแม่หรือบุคคลที่รักเสมือน แม่คู่กับผลิตภัณฑ์ V-fit น้ำนมข้าวกล้องงอกรสใดก็ได้ โดยรูปภาพต้องแสดงความรักแม่ในแบบของคุณ พร้อมบรรยายวีธีการบอกรักแม่แบบเจ๋งๆ!!! ของคุณไม่เกิน 30 คำ โดยโพสต์รูปภาพและข้อความผ่านทาง www.facebook.com/ampolfood และกดแชร์ต่อให้เพื่อนของคุณ

2.    ระยะเวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2555 โดยจะประกาศผลวันที่ 5 กันยายน 2555 ผ่านทาง www.facebook.com/ampolfood  และwww.ampolfood.com

3.    กติกาการตัดสินการให้รางวัล  รอบที่ 1 บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด จะตัดสินจากรูปภาพที่มีคนกด LIKE รูปภาพจาก www.facebook.com/ampolfood  มากที่สุด 40 อันดับแรกจากผู้ส่งภาพเข้าร่วมทั้งหมด รอบตัดสิน บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโดยคำตัดสินของกรรมการที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น จำนวน 11 รางวัล โดยเลือกจากภาพและคำบรรยายที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด โดยรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

 

-    รางวัลที่1  The New ipad 16 GB  มูลค่า 16,500 บาท  จำนวน 1 รางวัล   

-    รางวัลที่2  บัตรชม ละครเพลง เรยา เดอะมิวสิคัล มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ2ที่นั่ง)   รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 76,500 บาท  

 

*หมายเหตุ

-    ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง และชื่อที่ใช้ในFacebook รวมทั้งที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์กลับมาที่ www.facebook.com/ampolfood เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์

-    ในวันที่มารับรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐาน หลังจากประกาศผล ภายใน 2เดือน หากไม่มารับรางวัลหรือนำหลักฐานมาแสดง จะถือว่าสละสิทธิ์

-    ผู้ที่ได้รับรางวัลเกิน 1,000บาท ขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

-    หากทางคณะกรรมการตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น จะทำการตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-    หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

-    ผู้ร่วมสนุก 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้น

-    คณะกรรมการตัดสินรางวัลได้แก่

1. คุณกฤษฎา   โสภา    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

2. คุณสุมาลี   บัวขาว    ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

3. คุณสนทยา   วระวงษ์    ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ