ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม "V-fit We love mom"

รางวัลที่ 1 The New ipad 16 GB มูลค่า 16,500 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ Chomnan Coffee
รางวัลที่ 2 บัตรชม ละครเพลง เรยา เดอะมิวสิคัล มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ2ที่นั่ง) ได้แ่ก่
คุณ Sutee Plaikaew
คุณ Gale GaleTaveesripayup
คุณ หม่าม้าก้อย กะ อาตี๋น้อยฟาโรห์
คุณ โชกุน จุ๊บๆ
คุณ น้องกัญจน์ เคหาสุข
คุณ Pnu Nu
คุณ ฉัตรนภา แดงไผ่
คุณ แม่น้องบี บี
คุณ ไอซ์จังลูกแม่กล้วย แม่รักนู๋มากค่ะ ลูกรัก
คุณ Nartvipa Terbsiri

หมายเหตุ
-ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง และชื่อที่ใช้ในFacebook รวมทั้งที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์กลับมาที่ www.facebook.com/ampolfood เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
-ในวันที่มารับรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐาน หากไม่มารับรางวัลหรือนำหลักฐานมาแสดง จะถือว่าสละสิทธิ์
-ผู้ที่ได้รับรางวัลเกิน 1,000บาท ขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
-หากทางคณะกรรมการตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น จะทำการตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเงื่อนไขการรับของรางวัล
ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้โชคดีที่ได้รับ The New Ipad และ บัตรชมละคร "เรยา เดอะมิวสิคัล" มารับของรางวัล บริเวณหน้าโรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ รางน้ำ

-หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนตามกฎหมาย และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % โดยต้องแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่ ตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัล เพื่อออกใบหัก ณ ที่จ่าย และต้องจ่ายเงินค่าภาษีเป็นเงินสด ที่หน้างาน