“ข้าวกล้องมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวเม็ดสวยแต่เขาเอาของดีออกไป หมดแล้ว มีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้อง เรากินข้าวกล้องทุกวัน เรานี่แหละเป็นคนจน” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การเผชิญความเครียด เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะปัจจุบันจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ทำให้หลายคนมีภาวะเครียดและมีการตอบสนองต่ออาการเครียดที่แตกต่างกันไป