สำหรับข้าวกล้องนี้ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิต
ของคนรักสุขภาพ เลยทีเดียว โดยข้าว
กล้องนั้น ก็คือข้าวที่ผ่านกรรมวิธีการสี
เพียงครั้งเดียว เพื่อให้เปลือก ...

ชั่วโมงการทำงานที่อัดแน่นด้วย ความเครียด
และการกินอาหารที่อุดมไป ด้วยไขมันและเกลือ
กำลังคุกคามสุขภาพของคนยุคปัจจุบันอีกไม่นาน ...


ประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานข้าวกล้อง
งอกนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากสาร
กาบา ไม่ว่าจะเป็นช่วยให้สมองผ่อน คลาย ...